Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Andra författningssamlingar

Här publiceras uppgifter om andra myndigheters författningssamlingar.

Uppgifter som gäller tiden före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

Det finns också en författningssamling för varje län.

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404