Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser

Här publiceras löpande notiser om de författningar som regeringen har utfärdat och kungjort på något annat ställe än i Svensk författningssamling (SFS), t.ex. i en myndighets författningssamling. Notiser som har införts i SFS före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av SFS.