Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som 2023 gett ut författningar eller allmänna råd i en annan myndighets författningssamling

Myndighet som har beslutat författningarna eller de allmänna råden, författningssamlingens förkortning

 

  • Folkhälsomyndigheten, HSLF-FS

  • Försäkringskassan, SFS

  • Inspektionen för strategiska produkter, TFS

  • Inspektionen för vård och omsorg, HSLF-FS

  • Läkemedelsverket, HSLF-FS

  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, HSLF-FS

  • Rättsmedicinalverket, HSLF-FS

  • Säkerhetspolisen, PMFS

  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS

 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404