Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som gett ut författningar eller allmänna råd i en annan myndighets författningssamling 2018

Myndighet som har beslutat författningarna eller de allmänna råden, författningssamling

  • E-hälsomyndigheten, HSLF-FS
  • Folkhälsomyndigheten, HSLF-FS
  • Läkemedelsverket, HSLF-FS
  • Riksantikvarieämbetet, KRFS
  • Rättsmedicinalverket, HSLF-FS
  • Statens skolinspektion, SKOLFS
  • Säkerhetspolisen, PMFS
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, HSLF-FS
  • Transportstyrelsen, SJÖFS

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404