Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller som publicerat allmänna råd 2018

  • Försäkringskassan
  • Riksarkivet
  • Skatteverket
  • Socialstyrelsen
  • Trafikverket

 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404