Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter