Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar