Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria