Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna