Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1747) om viss underrättelseskyldighet för Kriminalvården