Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster