Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom sjöfartsområdet