Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall