Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV