Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden