Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter