Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning