Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)