Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser