Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)