Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen