Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet