Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program