Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2021