Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande