Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa