Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)