Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden