Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)