Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19