Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404