Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:556) om ändring i mervärdesskattelagen (2023:200)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404