Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Centrala myndigheter under regeringen som 2023 kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller som publicerat allmänna råd enligt 28 § författningssamlingsförordningen (1976:725)

  • Riksarkivet

  • Skatteverket

  • Statens skolverk

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404