Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Riksdagsförvaltningen och förvaltningsmyndigheter under riksdagen som 2023 gett ut en författningssamling

Utgivande myndighet samt författningssamlingens benämning och förkortning

 

  • Riksbanken, Riksbankens författningssamling, RBFS

  • Riksdagsförvaltningen, Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS

 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404