Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Riksdagsförvaltningen och förvaltningsmyndigheter under riksdagen som gett ut en författningssamling 2018

Utgivande myndighet, författningssamlingens benämning

  • Riksdagsförvaltningen, Riksdagsförvaltningens författningssamling (RFS)
  • Riksbanken, Riksbankens författningssam­ling (RBFS)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404