Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:18 Förordning om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa 2021-01-15
2021:17 Förordning om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 2021-01-15
2021:16 Förordning om ändring i förordningen (2020:1295) om ändring i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 2021-01-15
2021:15 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige, dels ändring i samma förordning 2021-01-15
2021:14 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-01-15
2021:13 Förordning om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler 2021-01-15
2021:12 Förordning om vissa bidrag ur viltvårdsfonden 2021-01-13
2021:11 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2021-01-13
2021:10 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta 2021-01-09
2021:9 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-01-09
2021:8 Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-01-09
2021:7 Lag om ändring i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021-01-09
2021:6 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617) 2021-01-09
2021:5 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617) 2021-01-09
2021:4 Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 2021-01-09