Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:280 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2021-04-10
2021:279 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2021-04-09
2021:278 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 2021-04-09
2021:277 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) 2021-04-09
2021:276 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) 2021-04-09
2021:275 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-04-09
2021:274 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–april 2021 2021-04-09
2021:273 Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 2021-04-09
2021:272 Förordning om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar 2021-04-08
2021:271 Förordning om ändring i förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag 2021-04-07
2021:270 Förordning om ändring i förordningen (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag 2021-04-07
2021:269 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag 2021-04-07
2021:268 Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige 2021-04-07
2021:267 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2021-04-07
2021:266 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar 2021-04-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404