Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:665 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2021-06-22
2021:664 Förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus 2021-06-22
2021:663 Förordning om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 2021-06-22
2021:662 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276) 2021-06-22
2021:661 Förordning om ändring i förordningen (2020:1202) om stöd för gröna och trygga samhällen 2021-06-22
2021:660 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2021-06-22
2021:659 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2021-06-22
2021:658 Förordning om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 2021-06-22
2021:657 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 2021-06-22
2021:656 Förordning om ändring i förordningen (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område 2021-06-22
2021:655 Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 2021-06-22
2021:654 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 2021-06-22
2021:653 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 2021-06-22
2021:652 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 2021-06-22
2021:651 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2021-06-22

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404