Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:812 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 2020-09-25
2020:811 Förordning om ändring i förordningen (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 2020-09-25
2020:810 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin 2020-09-25
2020:809 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program 2020-09-25
2020:808 Förordning om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-09-25
2020:807 Förordning om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-09-25
2020:806 Förordning om ändring i förordningen (2020:756) om ändring i förordningen (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-09-25
2020:805 Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom 2020-09-25
2020:804 Förordning om ändring i förordningen (2020:513) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom 2020-09-25
2020:803 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:191) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 2020-09-25
2020:802 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2020-09-25
2020:801 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning 2020-09-25
2020:800 Förordning om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. 2020-09-19
2020:799 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2020-09-19
Rättelsesida till förordningen (2020:788) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)