Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:1002 Förordning om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv 2020-11-21
2020:1001 Förordning om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin 2020-11-21
2020:1000 Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 2020-11-21
2020:999 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2020-11-21
2020:998 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område 2020-11-21
2020:997 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) 2020-11-21
2020:996 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse 2020-11-21
2020:995 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 2020-11-21
2020:994 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag 2020-11-21
2020:993 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) 2020-11-21
2020:992 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2020-11-21
2020:991 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 2020-11-21
2020:990 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2020-11-21
2020:989 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 2020-11-21
2020:988 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2020-11-21