Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:78 Förordning med instruktion för Myndigheten för delaktighet 2024-02-27
2024:77 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2024-02-27
2024:76 Förordning om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design 2024-02-27
2024:75 Förordning om upphävande av förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet 2024-02-27
2024:74 Förordning om upphävande av förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer 2024-02-27
2024:73 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten 2024-02-27
2024:72 Förordning om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet 2024-02-27
2024:71 Förordning om ändring i förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter 2024-02-27
2024:70 Lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige 2024-02-23
2024:69 Förordning om upphävande av förordningen (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön 2024-02-21
2024:68 Förordning om ändring i förordningen (2022:1461) om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2024-02-21
2024:67 Förordning om ändring i valförordningen (2005:874) 2024-02-21
2024:66 Förordning om upphävande av förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare 2024-02-20
2024:65 Förordning om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd 2024-02-20
2024:64 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2024-02-20

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404