Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:193 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet 2021-03-06
2021:192 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2021-03-06
2021:191 Lag om ändring i skollagen (2010:800) 2021-03-06
2021:190 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten 2021-03-06
2021:189 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66) 2021-03-06
2021:188 Förordning om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion 2021-03-06
2021:187 Förordning om ändring i förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 2021-03-06
2021:186 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2021-03-06
2021:185 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 2021-03-06
2021:184 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. 2021-03-06
2021:183 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 2021-03-06
2021:182 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 2021-03-06
2021:181 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 2021-03-06
2021:180 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 2021-03-06
2021:179 Förordning om ändring i zoonosförordningen (1999:660) 2021-03-06

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404