Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:840 Förordning om ändring i förordningen (2011:124) med instruktion för Myndigheten för kulturanalys 2020-10-21
2020:839 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd 2020-10-17
2020:838 Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020 2020-10-17
2020:837 Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:269) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 2020-10-16
2020:836 Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott 2020-10-13
2020:835 Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff på smuggling 2020-10-13
2020:834 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 2020-10-13
2020:833 Förordning om skolenhetsregister 2020-10-13
2020:832 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön 2020-10-13
2020:831 Förordning om ändring i förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 2020-10-09
2020:830 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2020-10-02
2020:829 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2020-10-02
2020:828 Förordning om ändring i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter 2020-10-02
2020:827 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020-10-02
2020:826 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020-10-02