Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:942 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2021-10-23
2021:941 Förordning om ändring i förordningen (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete 2021-10-23
2021:940 Förordning om ändring i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete 2021-10-23
2021:939 Lag om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall 2021-10-23
2021:938 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete 2021-10-23
2021:937 Lag om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete 2021-10-23
2021:936 Förordning med instruktion för Myndigheten för psykologiskt försvar 2021-10-23
2021:935 Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 2021-10-23
2021:934 Förordning om ändring i förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och regioner för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation 2021-10-23
2021:933 Lag om ändring i lagen (2021:930) om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 2021-10-23
2021:932 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2021-10-23
2021:931 Lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 2021-10-23
2021:930 Lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 2021-10-23
2021:929 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2021-10-23
2021:928 Förordning om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott 2021-10-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404