Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:927 Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 2021-10-23
2021:926 Förordning om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén 2021-10-23
2021:925 Förordning om ändring i förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning 2021-10-23
2021:924 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506) 2021-10-23
2021:923 Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458) 2021-10-23
2021:922 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:622) om ändring i lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel 2021-10-23
2021:921 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:617) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2021-10-23
2021:920 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:611) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2021-10-23
2021:919 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:607) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 2021-10-23
2021:918 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2021-10-23
2021:917 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel 2021-10-23
2021:916 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1274) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. 2021-10-23
2021:915 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. 2021-10-23
2021:914 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315) 2021-10-23
2021:913 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1092) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 2021-10-23

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404