Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:269 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039) 2024-05-14
2024:268 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2024-05-14
2024:267 Förordning om ändring i förordningen (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2024-05-14
2024:266 Förordning om ändring i förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel 2024-05-14
2024:265 Förordning om ändring i förordningen (2024:129) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2024-05-10
2024:264 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2024-05-10
2024:263 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2024-05-10
2024:262 Förordning om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård 2024-05-10
2024:261 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2024-05-10
2024:260 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 2024-05-10
2024:259 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 2024-05-10
2024:258 Förordning om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar 2024-05-07
2024:257 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet 2024-05-07
2024:256 Förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475) 2024-05-07
2024:255 Lag om ändring i spellagen (2018:1138) 2024-05-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404