Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:265 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar 2021-04-07
2021:264 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar 2021-04-07
2021:263 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar 2021-04-07
2021:262 Förordning om ändring i förordningen (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel 2021-04-07
2021:261 Förordning om upphävande av förordningen (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur 2021-04-07
2021:260 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m. 2021-04-07
2021:259 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 2021-04-07
2021:258 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland 2021-04-07
2021:257 Förordning om ändring i epizootiförordningen (1999:659) 2021-04-07
2021:256 Förordning om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. 2021-04-07
2021:255 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 2021-04-07
2021:254 Förordning om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m. 2021-04-07
2021:253 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 2021-04-07
2021:252 Förordning om ändring i förordningen (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m. 2021-04-07
2021:251 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder 2021-04-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404