Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:63 Förordning om ändring i förordningen (2024:62) om statsbidrag för inköp av litteratur 2024-02-20
2024:62 Förordning om statsbidrag för inköp av litteratur 2024-02-20
2024:61 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 2024-02-20
2024:60 Förordning om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket 2024-02-20
2024:59 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 2024-02-14
2024:58 Lag om ändring i rättegångsbalken 2024-02-13
2024:57 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet 2024-02-13
2024:56 Förordning om statsbidrag för handledare i språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling 2024-02-13
2024:55 Förordning om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 2024-02-13
2024:54 Lag om ändring i lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden 2024-02-13
2024:53 Förordning om ändring i förordningen (2021:316) om statsbidrag till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar 2024-02-13
2024:52 Förordning om ändring i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:51 Förordning om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:50 Förordning om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2024-02-13
2024:49 Förordning om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 2024-02-13

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404