Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:725 Förordning om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran 2020-07-03
2020:724 Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen 2020-07-03
2020:723 Förordning om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket 2020-07-03
2020:722 Förordning om ändring i förordningen (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall 2020-07-03
2020:721 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete 2020-07-03
2020:720 Förordning om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19 2020-07-03
2020:719 Förordning om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd 2020-07-03
2020:718 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv 2020-07-03
2020:717 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2020-07-03
2020:716 Förordning om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 2020-07-03
2020:715 Förordning om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter 2020-07-03
2020:714 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning 2020-07-03
2020:713 Förordning om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19 2020-07-03
2020:712 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 2020-07-03
2020:711 Förordning om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-07-03