Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:1141 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2021-12-04
2021:1140 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:975) om ändring i produktansvarslagen (1992:18) 2021-12-04
2021:1139 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 2021-12-04
2021:1138 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410) 2021-12-04
2021:1137 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:971) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport 2021-12-04
2021:1136 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:970) om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg 2021-12-04
2021:1135 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:969) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart 2021-12-04
2021:1134 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:951) om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 2021-12-04
2021:1133 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor 2021-12-04
2021:1132 Förordning om ändring i förordningen (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur 2021-12-04
2021:1131 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten 2021-12-04
2021:1130 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 2021-12-04
2021:1129 Förordning om register över förordnade läkemedel för behandling av djur 2021-12-04
2021:1128 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2021-12-04
2021:1127 Lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367) 2021-12-04

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404