Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:309 Lag om ändring i spellagen (2018:1138) 2023-05-30
2023:308 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617) 2023-05-30
2023:307 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2023-05-30
2023:306 Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2023-05-30
2023:305 Förordning om ändring i förordningen (2022:1604) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2023-05-30
2023:304 Förordning om ändring i förordningen (2022:1603) om ändring i förordningen (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2023-05-30
2023:303 Förordning om ändring i förordningen (2022:1602) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2023-05-30
2023:302 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023-05-30
2023:301 Förordning om ändring i förordningen (2022:114) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2023-05-30
2023:300 Förordning om ändring i förordningen (2022:112) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) 2023-05-30
2023:299 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-05-30
2023:298 Lag om ändring i lagen (2022:619) om ändring i lagen (2021:1190) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2023-05-30
2023:297 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2023-05-30
2023:296 Förordning om ändring i förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv 2023-05-30
2023:295 Förordning om ändring i förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen 2023-05-30

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404