Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:807 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2021-07-09
2021:806 Förordning om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb 2021-07-09
2021:805 Förordning om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd 2021-07-09
2021:804 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 2021-07-09
2021:803 Förordning om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30) 2021-07-09
2021:802 Förordning om ändring i förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända 2021-07-09
2021:801 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar 2021-07-09
2021:800 Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor 2021-07-09
2021:799 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2021-07-09
2021:798 Förordning om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2021-07-09
2021:797 Förordning om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå 2021-07-09
2021:796 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter 2021-07-09
2021:795 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 2021-07-09
2021:794 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2021-07-09
2021:793 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259) 2021-07-07

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404