Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:15 Förordning om upphävande av förordningen (1977:502) om särskild utbetalning av tjänstelivränta enligt äldre bestämmelser 2023-01-26
2023:14 Förordning om upphävande av förordningen (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974 2023-01-26
2023:13 Förordning om upphävande av förordningen (1977:12) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973 2023-01-26
2023:12 Förordning om upphävande av förordningen (1977:11) om ändring av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1976 2023-01-26
2023:11 Förordning om upphävande av förordningen (1975:834) om beräkning av pensionslön för år 1974 i vissa fall 2023-01-26
2023:10 Förordning om ändring i förordningen (2020:1015) om statligt stöd till forskning och utveckling inom rymdområdet 2023-01-24
2023:9 Förordning om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 2023-01-24
2023:8 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet 2023-01-24
2023:7 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 2023-01-20
2023:6 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 2023-01-17
2023:5 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika 2023-01-17
2023:4 Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter 2023-01-17
2023:3 Förordning om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur 2023-01-17
2023:2 Förordning om tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina till Sverige 2023-01-06
2023:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2023-01-05

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404