Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2020

N 2020:1

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet

Förordningen är utfärdad den 19 mars 2020. Den har kungjorts i Naturvårdsverkets författningssamling under nummer NFS 2020:02.

(Miljödepartementet)