Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2020

N 2020:1

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet

Förordningen är utfärdad den 19 mars 2020. Den har kungjorts i Naturvårdsverkets författningssamling under nummer NFS 2020:02.

(Miljödepartementet)


N 2020:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:66) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygssystem i kommunal vuxenutbildning

Förordningen är utfärdad den 20 maj 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:65.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:3

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning

Förordningen är utfärdad den 20 maj 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:66.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:4

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Förordningen är utfärdad den 4 juni 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:68

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:5

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Förordningen är utfärdad den 4 juni 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:69.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 4 juni 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:70.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 13 augusti 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:93.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Förordningen är utfärdad den 13 augusti 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:94.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan

Förordningen är utfärdad den 13 augusti 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:95.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:10

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Förordningen är utfärdad den 27 augusti 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:176.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:11

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Förordningen är utfärdad den 27 augusti 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:177.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:12

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Förordningen är utfärdad den 22 oktober 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:193.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:13

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:94) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Förordningen är utfärdad den 22 oktober 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:194.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:14

Förordning om upphävande av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2007:7) om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i tingsrätt och hovrätt inför gallring i Vera

Förordningen är utfärdad den 12 november 2020. Den har kungjorts i Domstolsverkets författningssamling under nummer DVFS 2020:19.

(Justitiedepartementet)


N 2020:15

Förordning om upphävande av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2014:27) om sammanställning och utskrift av vissa uppgifter i förvaltningsrätt innan gallring i Vera

Förordningen är utfärdad den 12 november 2020. Den har kungjorts i Domstolsverkets författningssamling under nummer DVFS 2020:20.

(Justitiedepartementet)


N 2020:16

Förordning om skolindex för 2021 (SKOLFS 2020:197)

Förordningen är utfärdad den 19 november 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:197.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:17

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2021 (SKOLFS 2020:198)

Förordningen är utfärdad den 19 november 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:198.

(Utbildningsdepartementet)


N 2020:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Förordningen är utfärdad den 26 november 2020. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2020:199.

(Utbildningsdepartementet)


 

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404