Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2022

N 2022:1

Förordning om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

Förordningen är utfärdad den 10 mars 2022. Den har kungjorts i Kemikalieinspektionens författningssamling under nummer KIFS 2022:1.

(Miljödepartementet)


N 2022:2

Förordning om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter

Förordningen är utfärdad den 10 mars 2022. Den har kungjorts i Kemikalieinspektionens författningssamling under nummer KIFS 2022:2.

(Miljödepartementet)


N 2022:3

Förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:3) om transport av avfall

Förordningen är utfärdad den 24 mars 2022. Den har kungjorts i Naturvårdsverkets författningssamling under nummer NFS 2022:3.

(Miljödepartementet)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404