Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2021

N 2021:1

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:93) om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:3.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2020:95) om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:118) om kursplan i ämnet judiska studier i grundskolan

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:4.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:3

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:5.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:4

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:6.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:5

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för  förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:7.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:8.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan 

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:9.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen 

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:10.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

Förordningen är utfärdad den 4 februari 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:11.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:10

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:66) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 1997:23) om utformningen av slutbetyg i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning och samlat betygsdokument i kommunal vuxenutbildning

Förordningen är utfärdad den 1 april 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:24.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:11

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning

Förordningen är utfärdad den 1 april 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:25.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:12

Förordning om upphävande av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift (MYHFS 2009:2) om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar

Förordningen är utfärdad den 22 april 2021. Den har kungjorts i Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling under nummer MYHFS 2021:2.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:13

Förordning om upphävande av Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift (MYHFS 2012:3) om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar

Förordningen är utfärdad den 22 april 2021. Den har kungjorts i Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling under nummer MYHFS 2021:3.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:14

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna

Förordningen är utfärdad den 23 juni 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:57.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:15

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Förordningen är utfärdad den 23 september 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:58.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:16

Förordning om skolindex för år 2022

Förordningen är utfärdad den 3 november 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:63.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:17

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2022

Förordningen är utfärdad den 3 november 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:64.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:18

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 3 november 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:65.

(Utbildningsdepartementet)


N 2021:19

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2021:58) om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Förordningen är utfärdad den 3 november 2021. Den har kungjorts i Statens skolverks författningssamling under nummer SKOLFS 2021:66.

(Utbildningsdepartementet)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404