Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Notiser 2024

N 2024:12

Förordning om upphävande av Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:1) om säkerhetsskydd

Förordningen är utfärdad den 13 juni 2024. Den har kungjorts i Försäkringskassans författningssamling under nummer FKFS 2024:1.

(Socialdepartementet)


N 2024:11

Förordning om upphävande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:3) om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Förordningen är utfärdad den 16 maj 2024. Den har kungjorts i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling under nummer MSBFS 2024:6.

(Försvarsdepartementet)


N 2024:10

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för anpassade gymnasieskolan

Förordningen är utfärdad den 8 maj 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:596.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:9

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Förordningen är utfärdad den 8 maj 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:595.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:8

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Förordningen är utfärdad den 8 maj 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:594.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:7

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för anpassade grundskolan

Förordningen är utfärdad den 8 maj 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:593.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:6

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 8 maj 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:592.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:5

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Förordningen är utfärdad den 8 maj 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:591.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:4

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Förordningen är utfärdad den 8 maj 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:590.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:3

Förordning om upphävande av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:33, FAP 226-1) om polismyndighetens medverkan vid eftersök av vilt

Förordningen är utfärdad den 27 mars 2024. Den har kungjorts i Polismyndighetens författningssamling under nummer PMFS 2024:4.

(Justitiedepartementet)


N 2024:2

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:5) om programmål för anpassade gymnasieskolans nationella program

Förordningen är utfärdad den 15 februari 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:270.

(Utbildningsdepartementet)


N 2024:1

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella program

Förordningen är utfärdad den 15 februari 2024. Den har kungjorts i Skolverkets författningssamling under nummer SKOLFS 2024:269.

(Utbildningsdepartementet)

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404