Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:595 Förordning om straffrättsliga förfaranden inom försvarssamarbetet med Amerikas förenta stater 2024-07-02
2024:594 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:556) om ändring i mervärdesskattelagen (2023:200) 2024-07-02
2024:593 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:555) om ändring i lagen (2022:156) om alkoholskatt 2024-07-02
2024:592 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:554) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt 2024-07-02
2024:591 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:553) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd 2024-07-02
2024:590 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:552) om ändring i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning 2024-07-02
2024:589 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:551) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 2024-07-02
2024:588 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:550) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik 2024-07-02
2024:587 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:549) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2024-07-02
2024:586 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:548) om ändring i luftfartslagen (2010:500) 2024-07-02
2024:585 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:547) om ändring i skyddslagen (2010:305) 2024-07-02
2024:584 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:546) om ändring i lagen (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering 2024-07-02
2024:583 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:545) om ändring i fordonslagen (2002:574) 2024-07-02
2024:582 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:544) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2024-07-02
2024:581 Förordning om ikraftträdande av lagen (2024:543) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2024-07-02

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404