Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:135 Förordning om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 2020-03-20
2020:134 Förordning om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen 2020-03-20
2020:133 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen 2020-03-20
2020:132 Förordning om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 2020-03-20
2020:131 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan 2020-03-20
2020:130 Förordning om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården 2020-03-20
2020:129 Förordning om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade 2020-03-20
2020:128 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter 2020-03-20
2020:127 Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige 2020-03-18
2020:126 Förordning om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 2020-03-17
2020:125 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2020-03-17
2020:124 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 2020-03-17
2020:123 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) 2020-03-17
2020:122 Förordning om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009) 2020-03-17
2020:121 Förordning om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter 2020-03-17