Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:399 Förordning om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel 2022-05-17
2022:398 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 2022-05-17
2022:397 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring 2022-05-17
2022:396 Förordning om ändring i förordningen (2021:988) om avgifter i ärenden om medicintekniska produkter 2022-05-17
2022:395 Förordning om ändring i förordningen (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 2022-05-17
2022:394 Lag om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter 2022-05-17
2022:393 Lag om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter 2022-05-17
2022:392 Lag om ändring i lagen (2021:602) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 2022-05-17
2022:391 Lag om ändring i lagen (2021:601) om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 2022-05-17
2022:390 Förordning om ändring i förordningen (2022:133) om elpriskompensation 2022-05-17
2022:389 Förordning om elpriskompensation för mars 2022 2022-05-17
2022:388 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 2022-05-17
2022:387 Förordning om ändring i förordningen (2022:208) med instruktion för Boverket 2022-05-11
2022:386 Förordning om ändring i förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2022-05-11
2022:385 Lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2022-05-11

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404