Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:2077 Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster 2018-12-21
2018:2076 Förordning om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter 2018-12-21
2018:2075 Förordning om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg 2018-12-21
2018:2074 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 2018-12-21
2018:2073 Förordning om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer 2018-12-21
2018:2072 Förordning om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer 2018-12-21
2018:2071 Förordning om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. 2018-12-21
2018:2070 Förordning om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring 2018-12-21
2018:2069 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet 2018-12-21
2018:2068 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2018-12-21
2018:2067 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning 2018-12-21
2018:2066 Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 2018-12-21
2018:2065 Förordning om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar 2018-12-21
2018:2064 Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar 2018-12-21
2018:2063 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559) 2018-12-21

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404