Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:712 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd 2020-07-03
2020:711 Förordning om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 2020-07-03
2020:710 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta 2020-07-03
2020:709 Förordning om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper 2020-07-02
2020:708 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) 2020-07-02
2020:707 Förordning om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel 2020-07-02
2020:706 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 2020-07-02
2020:705 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter 2020-07-02
2020:704 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 2020-07-01
2020:703 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 2020-07-01
2020:702 Förordning om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall 2020-07-01
2020:701 Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier 2020-07-01
2020:700 Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar 2020-07-01
2020:699 Förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar 2020-07-01
2020:698 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall 2020-07-01