Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:150 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 2020-03-24
2020:149 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 2020-03-21
2020:148 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid 2020-03-20
2020:147 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2020-03-20
2020:146 Förordning om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn 2020-03-20
2020:145 Förordning om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter 2020-03-20
2020:144 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 2020-03-20
2020:143 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2020-03-20
2020:142 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden 2020-03-20
2020:141 Förordning om upphävande av förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden 2020-03-20
2020:140 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 2020-03-20
2020:139 Förordning om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2020-03-20
2020:138 Förordning om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering 2020-03-20
2020:137 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2020-03-20
2020:136 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 2020-03-20