Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1200 Förordning om ändring i förordningen (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar 2022-06-30
2022:1199 Förordning om ändring i förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning 2022-06-30
2022:1198 Förordning om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218) 2022-06-30
2022:1197 Förordning om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser 2022-06-30
2022:1196 Förordning om ändring i förordningen (2016:770) om marin utrustning 2022-06-30
2022:1195 Förordning om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik 2022-06-30
2022:1194 Förordning om ändring i radioutrustningsförordningen (2016:394) 2022-06-30
2022:1193 Förordning om ändring i tullförordningen (2016:287) 2022-06-30
2022:1192 Förordning om ändring i förordningen (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet 2022-06-30
2022:1191 Förordning om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign 2022-06-30
2022:1190 Förordning om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar 2022-06-30
2022:1189 Förordning om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn 2022-06-30
2022:1188 Förordning om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision 2022-06-30
2022:1187 Förordning om ändring i förordningen (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter 2022-06-30
2022:1186 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet 2022-06-30

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404