Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2022:1845 Förordning om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket 2022-12-28
2022:1844 Förordning om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel 2022-12-28
2022:1843 Lag om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 2022-12-28
Rättelsesida till lagen (2022:1600) om ändring i regeringsformen
Rättelsesida till lagen (2022:1600) om ändring i regeringsformen
Rättelsesida till lagen (2022:1600) om ändring i regeringsformen
Rättelsesida till lagen (2022:1600) om ändring i regeringsformen
2022:1842 Förordning om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 2022-12-24
2022:1841 Förordning om ändring i förordningen (2020:1254) om ändring i förordningen (2020:223) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser 2022-12-24
2022:1840 Förordning om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1839 Förordning om ändring i förordningen (2021:1290) om ändring i förordningen (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1838 Förordning om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1837 Förordning om ändring i förordningen (2021:1288) om ändring i förordningen (2021:66) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1836 Förordning om ändring i förordningen (2020:1253) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24
2022:1835 Lag om ändring i lagen (2021:1287) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2022-12-24

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404