Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2024:435 Förordning om upphävande av förordningen (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval 2024-06-11
2024:434 Förordning om upphävande av förordningen (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2024-06-11
2024:433 Förordning om upphävande av förordningen (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet 2024-06-11
2024:432 Förordning om upphävande av förordningen (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval 2024-06-11
2024:431 Förordning om upphävande av förordningen (2021:1313) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2024-06-11
2024:430 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet 2024-06-11
2024:429 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen 2024-06-11
2024:428 Förordning om ändring i förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 2024-06-11
2024:427 Förordning om ändring i förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2024-06-11
2024:426 Lag om ändring i lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt 2024-06-11
2024:425 Lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2024-06-11
2024:424 Lag om ändring i lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 2024-06-11
2024:423 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap 2024-06-11
2024:422 Förordning om upphävande av förordningen (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet 2024-06-11
2024:421 Lag om ändring i miljöbalken 2024-06-05

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404